Home / Σχετικά με μας

Σχετικά με μας

Μοιράσου το:

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

H MKO «ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 από 14 μέλη εκ των οποίων το ένα μέλος είναι μη Ρομά. Η ομάδα αυτή αποτελείται από νέους επιστήμονες Ρομά Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕΙ, ή τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι από το 2011 υλοποιούν, από κοινού και οργανωμένα, δράσεις για τους Ρομά των οικισμών Σοφάδων και Μαύρικας Καρδίτσας με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση του ρατσισμού. Προωθούν τα δικαιώματα της εκπαίδευσης, της στέγασης, της εργασίας και της υγείας του ευρύτερου Τσιγγάνικου πληθυσμού. Στην ομάδα συμμετέχουν άτομα με μακροχρόνια δράση ως κοινωνικοί διαμεσολαβητές πιστοποιημένοι από το συμβούλιο της Ευρώπης και αρκετοί εθελοντές που δραστηριοποιούνται υπέρ των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ρομά. Η οργάνωση συνεργάζεται και στηρίζεται από την τοπική ομάδα δράσης νέων Ρομά Σοφάδων που αποτελείται από 90 άτομα, όπου από κάθε φάρα επιλέχθηκαν 3 άτομα με σκοπό να υπάρχει δίκαιη εκπροσώπηση των μελών της Τσιγγάνικης Κοινότητας στους διαθέσιμους πόρους.

Σχετικά με μας

Η εμπειρία τους έδειξε ότι η αλλαγή νοοτροπίας και η κοινωνική ένταξη μπορεί να εισέλθει στη κοινότητα με μεγαλύτερα αποτελέσματα εάν εστιάσουν στα παιδιά των οικισμών. Και έτσι η οργάνωση έθεσε ως κύριο στόχο της ομάδας «όλα τα παιδιά Ρομά να μάθουν γράμματα και να ενταχθούν στην κοινωνία με τα άλλα παιδιά μη Ρομά». Δεδομένου ότι οι τρεις παραπάνω οικισμοί είναι γκετοποιημένοι και υπάρχουν άτομα στον οικισμό που δεν έχουν βγει ποτέ από αυτό, ο στόχος που έθεσαν δεν είναι εύκολος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους για την ανάπτυξη της κοινότητας τους. Κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μαζεύουν όλα τα παιδιά από τον οικισμό, τα ξυπνάνε το πρωί, τα βάζουν στο λεωφορείο και τα στέλνουν στο σχολείο προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και παράλληλα να μειωθεί η σχολική διαρροή. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος η ομάδα «ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» οργανώνει παράλληλες δράσεις για τα παιδιά των οικισμών Ρομά με σκοπό την κοινωνική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, όπως μεικτές κατασκηνώσεις το καλοκαίρι ή το χειμώνα, όπου τα παιδιά Ρομά έχουν την ευκαιρία να συναναστραφούν με άλλα παιδιά, διοργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες, όπως φιλικούς αγώνες ποδοσφαίρου με ακαδημίες και άλλες ομάδες μη Ρομά, προγραμματίζουν εκδρομές πεζοπορίας με σκοπό τη γνωριμία με τη φύση για να αποκτήσουν τα παιδιά σεβασμό ως προς το φυσικό περιβάλλον, πραγματοποιούν επισκέψεις σε μουσεία, εκπαίδευση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, μαζικό εμβολιασμό σε συνεργασία με το Νοσοκομείο κ.ά.

Σχετικά με μας

Επίσης, ο φορέας εκτός των δράσεων υποστήριξης, οργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενημερωτικές ημερίδες κλπ. Τέλος, η οργάνωση «ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» έχει συνεργαστεί με αρκετούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ρομά στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ( ΑΝΚΑ) για την υλοποίηση ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων καθώς και σε διαφορές δράσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά, όπως την έκδοση τσιγγάνικου γλωσσάριου και τσιγγάνικων παραμυθιών (2 βιβλία) αλλά και με άλλους φορείς όπως ο Δήμος Σοφάδων και Καρδίτσας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Εκκλησία και το Πανεπιστήμιο. Η ομάδα «ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» για πολλά χρόνια λειτουργούσε άτυπα χωρίς κάποια νομική μορφή. Τον Φεβρουάριο του 2017 με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας απέκτησε νομική μορφή και σήμερα είναι μια (ΑΜΚΕ – ΜΚΟ), η οποία μπορεί να λειτουργεί νόμιμα και έχει την ευκαιρία να υλοποιεί δράσεις με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση του ρατσισμού. Από τη δράση της οργάνωσης ωφελούνται όλοι οι κάτοικοι των οικισμών Σοφάδων και Μαύρικας Καρδίτσας, οι οποίοι απαριθμούν περίπου 8.000 άτομα. Η οργάνωση μας έχει αρκετή εμπειρία σε πολλούς τομείς διότι αποτελείται από επιστήμονες Ρομά, διαμεσολαβητές άνδρες και γυναίκες και δραστήριους νέους, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαφορετικές δράσεις στον παρελθόν σε πολλούς φορείς. Για πρώτη φορά στα χρονικά της τοπικής ιστορίας της περιοχής της Θεσσαλίας της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας μια ομάδα από νέους επιστήμονες Ρομά, πιστοποιημένους κοινωνικούς διαμεσολαβητές Ρομά από το Συμβούλιο της Ευρώπης και δραστήριους ανθρώπους από τις κοινότητες Ρομά του νομού της περιοχής Καρδίτσας και Σοφάδων, προχωρήσανε στη σύσταση Αστικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με την επωνυμία ‘’ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ’’ με έδρα την πόλη της Καρδίτσας. Την πρωτοβουλία τους αυτή, αγκάλιασαν αρκετοί κρατικοί φορείς και οργανισμοί της Ελληνικής Πολιτείας. Με τη στήριξη της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ολοκληρώθηκαν όλες οι διεργασίες και οι διαδικασίες σύστασης της οργάνωσης ΑΜΚΕ. Ο σκοπός της Οργάνωσης δεν είναι σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικός. Βασικός σκοπός της Οργάνωσης είναι η προαγωγή, η διασφάλιση και η διεκδίκηση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των Ελλήνων Πολιτών ΡΟΜΑ, αλλά και όλων των ΡΟΜΑ γενικότερα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό στο τομέα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, της ΣΤΕΓΑΣΗΣ, της ΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΥΓΕΙΑΣ.

Σχετικά με μας

Η αντιμετώπιση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού, στεγαστικού και πολιτικού αποκλεισμού και της φτώχειας καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελών της κοινότητας των Ρομά αποτελεί προτεραιότητα της οργάνωσης, μέσω της υποστήριξης τους από πολύπλευρες τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο προσπάθειας του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού της Ε.Ε για την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Η Οργάνωσή εργάζεται προς αυτήν κατεύθυνση ομαδικά, συλλογικά, συντονισμένα και οργανωμένα με μεθοδικότητα, εντιμότητα και όραμα για κοινωνική αλλαγή και ανέλιξη των μελών της κοινότητας Ρομά για ένα καλύτερο μέλλον. Κάτι το οποίο έκανε πρόσφατα η οργάνωση, πραγματοποιώντας μια σειρά από πολύπλευρες δράσεις κοινωνικής ένταξης των Ρομά.